«Αυτό το μωρό θα μπορούσε να ζήσει 142 χρονών»

Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Καλύπτονται έρευνες και ανακαλύψεις ProLon® και Fasting Mimicking Diet™
από κορυφαία παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και ειδήσεις και στις πέντε ηπείρους.