Αποποίηση ευθυνών Αναδυόμενο παράθυρο Ευχαριστούμε

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να αγοράσετε το ProLon.

Προτού ολοκληρώσετε την αγορά σας, θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε τον πάροχο σας υγειονομικής περίθαλψης για να βεβαιωθείτε ότι το ProLon είναι ασφαλές για χρήση. Με βάση την απάντησή σας ότι έχετε διαγνωστεί με μια ιατρική πάθηση ή παίρνετε φάρμακα για μια χρόνια ανησυχία για την υγεία σας, απαιτούμε να λάβετε την έγκριση ή/και την επίβλεψη ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης όταν χρησιμοποιείτε το ProLon.

Μιλήστε με τον τρέχοντα πάροχο σας υγειονομικής περίθαλψης για να βεβαιωθείτε ότι το ProLon είναι κατάλληλο για εσάς. Ζητήστε τους να παραγγείλουν το ProLon για λογαριασμό σας ή να μας στείλουν μια επιστολή δηλώνοντας ότι έχουν αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της υγείας σας και σας εγκρίνουν να το χρησιμοποιήσετε.